SC DEPLAST SRL, in calitate de Beneficiar, a semnat in data de 10.07.2017 contractul de finantare nr. 113 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, in vederea realizarii proiectului intitulat:Creșterea competitivității firmei S.C. DEPLAST S.R.L. prin modenizarea procesului tehnologic și diversificarea produselor, cod SMIS: 102810.

 Proiectul este derulat in cadrul Regio-Program Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operatiunea A- Microintreprinderi

 

Valoarea totala a proiectului este de 545.249,67 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 366.554,40 lei, reprezintand 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, 20% contributie proprie a beneficiarului la cheltuieli eligibile, in valoare de 91.638,60 lei si 19% contributie proprie la cheltuieli neeligibile, reprezentand TVA, in valoare de 87.056,67 lei.

 

Data finalizarii proiectului este data de 28.02.2018.

 

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Cresterea cifrei de afaceri cu 44% intr-un interval de 4 ani , ajungand la o cota de piata de 14,5% in anul 2020 prin retehnologizarea si diversificarea gamei de produse prin introducerea in fluxul tehnologic un extruder LDPE-HDPE, 3 sudeze LDPE-HDPE, una pentru prelucrarea foliei in pungi si doua pentru obtinerea de saci si sacose maieu si inscriptionarea produselor cu ajutorul unei masini de imprimat in 4 culori. Produsele noastre vor fi mai bune calitativ daca se achizitioneaza utilaje noi destinate producerii ambalajelor de inalta si joasa densitate. Vom fi capabili sa onoram si comenzi speciale de pungi si saci HDPE pe care nu le-am fabricat din cauza lipsei de tehnologie. Pentru a ne imbunatatii pozitia pe piata vom introduce noi metode de marketing. Avem in vedere o promovare mai agresiva, respectiv angajarea unui agent comercial, inclusiv realizarea unei pagini web pentru crearea unui magazin online.
  2. Crearea a 3 noi locuri de munca pana in 2018, pe durata nedeterminata pentru contribuirea la imbunatatirea standardului de viata din zona Hunadoarei
  3. Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator si cresterea eficientei energetice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, prin achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor. Pentru a reduce consumul de energie electrica vom achizitiona un panou solar de 200 l, care va asigura pe perioada de vara necesarul de apa calda personalului angajat. Pentru a reduce cat mai mult pierderile prin achizitionarea unui densificator (moara pentru deseurile industriale) vom putea reutiliza deseurile industriale (folii rezultate din procesul de productie) contribuind la protejarea mediului. Deseurile industriale rezultate vor fi macinate si reintroduse in procesul de fabricatie pentru a obtine saci destinati uzului industrial.

Locul de implementare a proiectului va fi sediul beneficiarului, respectiv municipiul Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1, Hala prelucrari mecanice-Laborator central, jud. Hunedoara

 

Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine la tel: 0744-611138, fax: 0354-814352, e-mail: deplast_hunedoara@yahoo.com.